Identifieringsfasen

Alla frågor med * är obligatoriska

Välkomna!

Denna enkät är det första steget i Consensus varumärkesresa och hanteras av Brandguide. Enkäten besvaras gemensamt av kontoret och ni behöver enas om svaren. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras för Consensus ledningsgrupp.

Denna typ av övningar brukar kunna upplevas som intressanta, krävande och kanske lite svåra.

Sätt av ordentligt med tid, gärna i slutet av dagen, och försök vara så fokuserade som det går. Se till att ha ordentligt med kaffe och gärna lite sötsaker.

Mycket nöje.

Consensus - nuläge vs önskat läge

Vilket kontor är det som svarar på frågorna?*

Vilket kontor är det som svarar på frågorna?*

Rensa sektion
Vad har Consensus för övergripande ambitionsnivå?
Nuläge vs Önskat läge

Consensus ska vara den mest kända
aktören i Sverige (Brand recognition) *

Consensus ska vara den mest kända
aktören i Sverige (Brand recognition) *

Rensa sektion

Consensus ska vara den mest
lönsamma aktören i Sverige*

Consensus ska vara den mest
lönsamma aktören i Sverige*

Rensa sektion

Consensus ska vara aktören med
Sveriges högsta kundnöjdhet*

Consensus ska vara aktören med
Sveriges högsta kundnöjdhet*

Rensa sektion
Övergripande varumärkeskännedom
Nuläge vs Önskat läge

Hur kända är Consensus idag?*

Hur kända är Consensus idag?*

Rensa sektion

Hur kända vill Consensus vara
imorgon?*

Hur kända vill Consensus vara
imorgon?*

Rensa sektion

När är imorgon?*

När är imorgon?*

Rensa sektion

Vilka är konsekvenserna
av att inte vara tillräckligt kända?*

Vilka är konsekvenserna
av att inte vara tillräckligt kända?*

Rensa sektion

Vilka är fördelarna med att vara
tillräckligt kända? *

Vilka är fördelarna med att vara
tillräckligt kända? *

Rensa sektion

Vad krävs för att nå till målet?*

Vad krävs för att nå till målet?*

Rensa sektion
Consensus lokala varumärkeskännedom
Nuläge vs Önskat läge

Äger ert lokala kontor de rätta, affärs-
drivande associationerna idag?*

Äger ert lokala kontor de rätta, affärs-
drivande associationerna idag?*

Rensa sektion

Vad tror ni att kunderna associerar
ert kontor med idag? *

Vad tror ni att kunderna associerar
ert kontor med idag? *

Rensa sektion

Vad vill ni associeras med i morgon?*

Vad vill ni associeras med i morgon?*

Rensa sektion

När är i morgon?*

När är i morgon?*

Rensa sektion

Vilka är konsekvenserna av att inte
äga rätt associationer? *

Vilka är konsekvenserna av att inte
äga rätt associationer? *

Rensa sektion

Vilka är fördelarna med att äga
rätt associationer?*

Vilka är fördelarna med att äga
rätt associationer?*

Rensa sektion

Vad krävs för att nå till målet?*

Vad krävs för att nå till målet?*

Rensa sektion
Varumärkets styrkor
Med styrka menas det som betraktas som en tillgång,
en förutsättning eller en bra egenskap som gör att företaget
och dess erbjudande är extra intressant för kunderna.

Vad ska vara styrkorna med
varumärket Consensus?*

Vad ska vara styrkorna med
varumärket Consensus?*

Rensa sektion

Varför är det värdefullt?*

Varför är det värdefullt?*

Rensa sektion

Hur uppnår vi detta?*

Hur uppnår vi detta?*

Rensa sektion

Vad ska vara styrkorna med
Consensus organisation?*

Vad ska vara styrkorna med
Consensus organisation?*

Rensa sektion

Varför är det värdefullt?*

Varför är det värdefullt?*

Rensa sektion

Hur uppnår vi detta?*

Hur uppnår vi detta?*

Rensa sektion

Vad ska vara styrkorna med
Consensus arbetssätt?*

Vad ska vara styrkorna med
Consensus arbetssätt?*

Rensa sektion

Varför är det värdefullt?*

Varför är det värdefullt?*

Rensa sektion

Hur uppnår vi detta?*

Hur uppnår vi detta?*

Rensa sektion
Vad menas med Consensus produkter och tjänster?
Observera att det är dessa definitioner som ska ligga till grund för era svar på de efterföljande frågorna.

Vilka produkter anser ni att
Consensus har?*

Vilka produkter anser ni att
Consensus har?*

Rensa sektion

Vilka tjänster anser ni att
Consensus har?*

Vilka tjänster anser ni att
Consensus har?*

Rensa sektion
Varumärket Consensus styrkor tjänster/produkter
Identifieringsfasen

Vad anser ni ska vara styrkorna med
Consensus tjänster?*

Vad anser ni ska vara styrkorna med
Consensus tjänster?*

Rensa sektion

Varför är det värdefullt?*

Varför är det värdefullt?*

Rensa sektion

Hur uppnår vi detta?*

Hur uppnår vi detta?*

Rensa sektion

Vad anser ni ska vara styrkorna med
Consensus produkter?*

Vad anser ni ska vara styrkorna med
Consensus produkter?*

Rensa sektion

Varför är det värdefullt? *

Varför är det värdefullt? *

Rensa sektion

Hur uppnår vi detta?*

Hur uppnår vi detta?*

Rensa sektion
Rangordna Consensus konkurrenter
Identifieringsfasen

Detta är några av våra konkurrenter.
Rangordna dem.*

Detta är några av våra konkurrenter.
Rangordna dem.*

Klicka och dra för att flytta konkurrenterna i rätt inbördes ordning. Den översta konkurrenten är den största/värsta och sedan i fallande ordning..

Carnegie
Coeli
Danske Bank
Garantum
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Max Mathisen
Nordea
SEB
Swedbank
Säkra
Söderberg o Partner
Rensa sektion

Ange ytterligare konkurrenter om det
är någon som ni anser saknas

Ange ytterligare konkurrenter om det
är någon som ni anser saknas

Rensa sektion

Vilken konkurrent vill ni helst slå?*

Vilken konkurrent vill ni helst slå?*

Rensa sektion
Varumärkets svagheter
Varumärkets svagheter är det som håller varumärket
tillbaka och hindrar det från att utvecklas.
Det kan vara något som en konkurrent lyckats utveckla
eller stärka sin position på men där vi inte lyckats.

Vad är svagheten med
varumärket Consensus?*

Vad är svagheten med
varumärket Consensus?*

Rensa sektion

Varför är det negativt?*

Varför är det negativt?*

Rensa sektion

Hur undviker vi detta?*

Hur undviker vi detta?*

Rensa sektion

Vad är svagheten med
Consensus organisation?*

Vad är svagheten med
Consensus organisation?*

Rensa sektion

Varför är det negativt?*

Varför är det negativt?*

Rensa sektion

Hur undviker vi detta?*

Hur undviker vi detta?*

Rensa sektion

Vad är svagheten med
Consensus arbetssätt?*

Vad är svagheten med
Consensus arbetssätt?*

Rensa sektion

Varför är det negativt? *

Varför är det negativt? *

Rensa sektion

Hur undviker vi detta?*

Hur undviker vi detta?*

Rensa sektion

Vad är svagheten med
Consensus tjänster?*

Vad är svagheten med
Consensus tjänster?*

Rensa sektion

Varför är det negativt? *

Varför är det negativt? *

Rensa sektion

Hur undviker vi detta?*

Hur undviker vi detta?*

Rensa sektion

Vad är svagheten med
Consensus produkter?*

Vad är svagheten med
Consensus produkter?*

Rensa sektion

Varför är det negativt?*

Varför är det negativt?*

Rensa sektion

Hur undviker vi detta?*

Hur undviker vi detta?*

Rensa sektion
Övergripande frågeställningar
Identifieringsfasen

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att profilera sig som ett
klimatsmart/hållbart företag?*

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att profilera sig som ett
klimatsmart/hållbart företag?*

Rensa sektion

Motivera ert svar..*

Motivera ert svar..*

Rensa sektion

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att profilera sig som ett
etiskt företag?*

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att profilera sig som ett
etiskt företag?*

Rensa sektion

Motivera ert svar..*

Motivera ert svar..*

Rensa sektion

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att lyfta fram att
företagets storlek?*

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att lyfta fram att
företagets storlek?*

Rensa sektion

Motivera ert svar..*

Motivera ert svar..*

Rensa sektion

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att lyfta fram att
företagets geografiska spridning?*

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att lyfta fram att
företagets geografiska spridning?*

Rensa sektion

Motivera ert svar..*

Motivera ert svar..*

Rensa sektion

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att etablera sig som ett
företag som tar ställning för någon
viktig fråga?*

Är det en framgångsfaktor för
Consensus att etablera sig som ett
företag som tar ställning för någon
viktig fråga?*

Rensa sektion

I så fall vad?*

I så fall vad?*

Rensa sektion

Är det något annat som varumärket
Consensus bör förknippas med?*

Är det något annat som varumärket
Consensus bör förknippas med?*

Rensa sektion

Hur vill vi att Consensus ska
upplevas prismässigt?*

Hur vill vi att Consensus ska
upplevas prismässigt?*

Rensa sektion

Varför anser ni att det är viktigt?*

Varför anser ni att det är viktigt?*

Rensa sektion

Vad kan vi göra för att våra kunder ska stanna kvar och rekommendera oss till sina kollegor och vänner?*

Vad kan vi göra för att våra kunder ska stanna kvar och rekommendera oss till sina kollegor och vänner?*

Rensa sektion

Varför anser ni att det är viktigt?*

Varför anser ni att det är viktigt?*

Rensa sektion

Har Consensus andra unika tillgångar?*

Har Consensus andra unika tillgångar?*

Rensa sektion

Vilka då?

Vilka då?

Om ni svarat "Eventuellt" eller "Ja"

Rensa sektion

Varför är det bra att lyft fram dem?*

Varför är det bra att lyft fram dem?*

Om ni svarat "Eventuellt" eller "Ja"

Rensa sektion

Vilket påstående tror ni generellt
gäller för Consensus kunder idag?*

Vilket påstående tror ni generellt
gäller för Consensus kunder idag?*

Rensa sektion

Varför tror ni att det är så?*

Varför tror ni att det är så?*

Rensa sektion

Är det något ytterligare angående
varumärkesresan som ni anser att
ledningen bör tänka på?*

Är det något ytterligare angående
varumärkesresan som ni anser att
ledningen bör tänka på?*

Rensa sektion