Kundundersökning

Looking for the english version of the Survey? Click here

AB Alvenius Industrier vill genomföra denna kundundersökning för att få insikter om vad företaget kan göra för att öka kundnöjdheten. Enkäten är anonym.

Frågorna besvaras 1-4 där 1 = stämmer inte alls och där 4 = stämmer mycket väl.

Alla frågor med * är obligatoriska

Kommunikation/Service
Hur väl stämmer det att du är nöjd med:
Produkter/Kvalitet
Hur väl stämmer det att du är nöjd med:
Leverans/Reklamationer
Hur väl stämmer det att du är nöjd med:
Allmänt